Avís Legal - Necesito un Trastero

Avís Legal

Avís Legal

Necessito Un Traster, S.L., amb CIF/NIF núm.: B66604075 i direcció en: Avda. Vía Augusta 15 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: https://necesitountrastero.es/

Que Necessito Un Traster, S.L. constituïda per escriptura atorgada davant el notari de Barcelona, Donya María Jesús Pinedo Úbeda, en data 10 de setembre de 2015, amb número de protocol 575. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Amb els límits establerts en la llei, Necessito Un Traster, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Necesito Un Traster, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Necesito Un Traster, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Necessito Un Traster, S.L. no pot controlar. Per tant, Necessito Un Traster, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Necesito Un Traster, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Necesito Un Traster, S.L..

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Necessito Un Traster, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Necesito Un Traster, S.L. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: imaldonado@necesitountrastero.es o en l’adreça: Avda. Vía Augusta 15 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

¿Necesitas ayuda?