NUT©

Polítiques de Cancel·lació i Reemborsament

NUT©

Política de Cancel·lació i Reemborsament

1. Període de Notificació: Els clients han de notificar a Necessito un Traster la seva intenció de no renovar el lloguer del traster amb un mínim de 7 dies abans de la finalització del període de lloguer actual. La data de finalització del període de lloguer és el mateix dia de cada mes, coincidint amb la data d' inici del contracte.

2. Mètodes de Notificació:
– Per escrit, directament a la persona de contacte que el client tingui amb Necessito un Traster.
– Via email a administracion@necesitountrastero.es, incloent-hi el nom complet del client, la ciutat on té llogat el traster, i el número del traster.
– Trucant al número gratuït 900 811 646.

Política de Reemborsament:

1. Quotes no Reemborsables: Les quotes mensuals no són reemborsables un cop pagades, excepte en casos de fallada del servei o altres problemes causats per Necessito un Traster.

2. Acabament per Impagament:
– Si no es rep el pagament a temps, es cobrarà una tarifa de 20€ addicionals per cada pagament retornat o targeta denegada.
– Si no es realitza el pagament dins dels 30 dies posteriors a la data de venciment, el contracte es donarà per acabat i es bloquejarà l'accés del client al traster fins que es resolgui el deute.
– Si la situació d'impagament persisteix durant més de 8 setmanes, el client renuncia expressament al seu dret de propietat sobre els béns emmagatzemats, i Necessito un Traster podrà disposar-ne com consideri convenient.

Revisió de Tarifes de Lloguer: Les tarifes de lloguer es poden revisar d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística o organismes similars. La renda també es pot ajustar en cas de millores a la propietat, amb un avís mínim de 30 dies abans del proper pagament.

Per a més detalls, consulteu els Termes i Condicions.

Necessites ajuda?
Escaneja el codi