NUT©

Baliogabetze eta itzulketa politikak

NUT©

Baliogabetze eta itzulketa politika

1. Jakinarazpen-epea : Bezeroek Vamos un Trasterori trastelekuaren alokairua ez berritzeko asmoa jakinarazi beharko diote, egungo alokairu-aldia amaitu baino 7 egun lehenago gutxienez. Alokairu-aldiaren amaiera-data hilabete bakoitzeko egun bera da, kontratuaren hasiera-datarekin bat.

2. Jakinarazpen-metodoak :
– Idatziz, zuzenean bezeroak I Need a Storage Room-ekin duen harremanetarako pertsonari.
– Posta elektronikoz administracion@necesitountrastero.es helbidera, bezeroaren izen-abizenak, trastelekua alokatzen den hiria eta trastelekuaren zenbakia barne.
– Doako 900 811 646 zenbakira deituz.

Itzulketa-politika :

1. Itzulezinak diren kuotak : Hileroko kuotak ez dira itzultzen behin ordainduta, zerbitzuaren hutsegite kasuetan edo I Need a Storage Room-ek eragindako bestelako arazoetan izan ezik.

2. Ordainketa ez egiteagatik amaitzea :
– Ordainketa garaiz jasotzen ez bada, 20 €-ko kuota gehiago kobratuko da itzulitako edo ukatu den txartel bakoitzeko.
– Epemugatik 30 eguneko epean ordainketa egiten ez bada, kontratua eten egingo da eta bezeroari biltegirako sarbidea blokeatuko zaio zorra konpondu arte.
– Ordainketarik gabeko egoerak 8 aste baino gehiago irauten badu, bezeroak berariaz uko egiten dio gordetako ondasunen gaineko jabetza-eskubideari, eta Busca un Trasterok egoki deritzon moduan besterendu ahal izango ditu.

Alokairu-prezioen berrikuspena : Alokairu-prezioak berrikusi daitezke Estatistikako Institutu Nazionalak edo antzeko erakundeek argitaratutako Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) arabera. Alokairua ere egokitu ahal izango da etxebizitzan hobekuntzarik gertatuz gero, hurrengo ordainketa baino 30 egun lehenago gutxienez jakinaraziz.

Xehetasun gehiago lortzeko, ikusi Zehaztapenak eta Baldintzak.

Laguntza behar?
Eskaneatu kodea