NUT©

Pribatutasun politika

NUT©

Datu pertsonalen babesa GDPRren arabera

Un Trastero, SL behar dut, indarrean dagoen araudia aplikatuz Datuen Babesa izaera pertsonalekoa, jakinarazten du Webguneko formularioen bidez bildutako datu pertsonalak: https://necesitountrastero.es, Busca Un Trastero, SLren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla. Datu pertsonalen tratamendu automatizatua Busca Un Trastero, SLren informazio, prestakuntza, aholkularitza eta bestelako jarduerak egiteko harreman komertziala mantentzea da aurretik adierazitako helburua. Busca Un Trastero, SL-k datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Pertsona fisikoen babesa datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio libreari dagokionez, eta LPD zaharra indargabetuz, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organiko berria, Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko (LOPDGDD). . Erabiltzaileak edozein unetan erabili ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako sarbide, aurka egiteko, zuzentzeko, deuseztatzeko, mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak. Erabiltzaileak eskubide hauek erabil ditzake: administracion@necesitountrastero.es helbide elektronikoan edo: Avda Augusta 15, 08174 – Sant Cugat Del Vallés (Bartzelona). Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du, Busca Un Trastero, SLri aldaketak jakinaraziz.  
Datu pertsonalak tratatzearen helburua:
Zein helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak? Busca Un Trastero, SLn, webgunearen bidez bildutako zure datu pertsonalak tratatuko ditugu: https://necesitountrastero.es, helburu hauetarako:
 1. Enpresaren merkataritza, lan, enpresa eta kontabilitate betebeharrak betetzea.
 2. Bere zerbitzuak bezeroen behar berezien arabera eskaintzea, hark sinatutako kontratuak betetzeko.
 3. Webean eta sektorean eskaintzen diren zerbitzu berriei buruzko informazio komertziala eta buletinak bidaltzea.
 4. Hornitzaileen eta kontratistaren kudeaketari dagokionez enpresaren barne-prozesuak betetzea.
 5. Informazioa eta enpresen datu-baseak artxibatzeko, eguneratzeko, babesteko eta zaintzeko sistemak.
 6. Datuak igortzea xede horretarako kontratuak egin diren hirugarrenei, merkataritza, kontratu, administrazio, marketin edo/eta helburu operatiboetarako.
 7. Erabiltzailearekin urrunetik sinatutako kontratua gauzatzea.
 8. Erabiltzaileak kontratatutako zerbitzuak ematea.
 9. Sustapen-informazioa elektronikoki bidali.
 10. Eman erabiltzaileak eskatutako informazioa harremanetarako formularioaren bidez.
Gogorarazten dizugu komunikazio komertzialak edozein bitartekoz eta edozein unetan bidaltzearen aurka egin dezakezula, goian adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidaliz. Erregistro horien eremuak bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak lortzea datu horiek ematen ez badira. Zenbat denboran gordetzen dira bildutako datu pertsonalak? Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremana mantentzen den bitartean edo hura ezabatzea eskatzen ez duzun bitartean eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak sor daitezkeen bitartean gordeko dira.
Legitimazioa:
Zure datuen tratamendua legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:
 1. Busca Un Trastero, SL-ren informazio eskaera eta/edo zerbitzuen kontratazioa, zeinaren baldintza eta baldintzak edozein kasutan eskura izango dituzula, balizko kontratua egin aurretik.
 2. Baimen librea, zehatza, informatua eta zalantzarik gabea, pribatutasun-politika hau zure eskura jarriz jakinarazten dizugu, irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, emandako lauki bat markatuz adibidez. horretarako.
Ez badiguzu zure datuak ematen edo gaizki edo osatu gabe egiten badituzu, ezingo diogu zure eskaerari erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuen kontratazioa egitea.
Hartzaileak:
Datuak ez dira Busca Un Trastero, SL ez den hirugarren bati jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik. Datu-tratatzaile gisa, honako zerbitzu-hornitzaile hauek kontratatu ditugu, kontratazioaren unean datuen babesari aplikatzekoak diren arau-xedapenak betetzeko konpromisoa hartu dugularik:
 1. Ranking Consultores Sl, IFK/IFZ zenbakiarekin: B96508957, egoitza soziala: Ci San Vicente Martir 151- 1-3, CP 46007 – Valentzia (), honako hauek eskaintzen ditu: Zerga, lan eta kontabilitate aholkularitza.
Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak
Erabiltzaileak ostalaritza partekatuko zerbitzarietan datu pertsonalak dituzten fitxategiak sartzen dituen kasuetan, Busca Un Trastero, SL ez da bere gain hartzen erabiltzaileak RGPD ez betetzearen erantzule.
Jabetza intelektualaren eskubideak https://necesitountrastero.es
Busca Un Trastero, SL da https://necesitountrastero.es webguneko edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin eta programekin lotutako copyright guztien, jabetza intelektual eta industrialaren, "know how" eta beste edozein eskubideren titularra. ezartzeko beharrezkoak eta horri lotutako informazioa. https://necesitountrastero.es webguneko edukiak, osoak edo partzialak, erreproduzitzea, argitaratzea edo/eta erabilera ez hertsiki pribatua ez dira onartzen, aldez aurretik idatzizko baimenik gabe.  
Softwarearen Jabetza Intelektuala
Erabiltzaileak errespetatu beharko ditu Busca Un Trastero, SLk eskura jartzen dituen hirugarrenen programak, nahiz eta doakoak izan eta/edo publikoki eskuragarri izan. Busca Un Trastero, SL-k softwarearen beharrezko ustiapen eta jabetza intelektualeko eskubideak ditu. Erabiltzaileak ez du kontratatutako zerbitzurako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen, zerbitzua emateko beharrezkoa den softwarearen gainean, ezta zerbitzua kontrolatzeko informazio teknikoaren gainean ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentziak izan ezik. haien iraupenean soilik. Kontratua betetzea gainditzen duen edozein ekintza egiteko, erabiltzaileak Busca Un Trastero, SLren idatzizko baimena beharko du, eta erabiltzaileak debekatuta dauka Busca Un Trasteroren zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak sartzea, aldatzea, ikustea. SL , zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gertatutako edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibil eta penalak bere gain hartuz, arduragabekeria edo asmo txarreko ekintzaren ondorioz.
Ostatatutako edukiaren jabetza intelektuala
Debekatuta dago Busca Un Trastero, SL-k eskaintzen dituen zerbitzuen jabetza intelektualaren legearen aurkako erabilera eta, bereziki, honako hauek:
 1. Espainiako legeen aurkakoa edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
 2. Busca Un Trastero, SLren iritziz bortitza, lizuna, abusua, legez kanpokoa, arraza, xenofoboa edo difamatoria den edozein eduki argitaratzea edo igortzea.
 3. Crack, programaren serie zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
 4. Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak biltzea eta/edo erabiltzea haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren babesari buruzkoa. norbanakoek datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez.
 5. Domeinuaren posta zerbitzaria eta helbide elektronikoak nahi ez diren mezu masiboak bidaltzeko erabiltzea.
Erabiltzaileak bere webguneko edukiaren, transmititutako eta biltegiratutako informazioaren, hipertestuaren esteken, hirugarrenen erreklamazioen eta jabetza intelektualaren, hirugarrenen eskubideen eta adingabeen babesaren inguruko erantzukizun osoa du. Erabiltzailea da indarrean dauden lege eta araudiaren eta lineako zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoaren mantentzearekin zerikusia duten arauen eta Interneten erabileraren printzipio unibertsalen erantzule. Erabiltzaileak indemnizatuko ditu Busca Un Trastero, SL, Busca Un Trastero, SL-ren inputazioaren ondorioz sortutako gastuengatik, edozein kasutan, zeinen erantzukizuna erabiltzaileari egotzi zaion, kuotak eta defentsa juridikoko gastuak barne, nahiz eta behin betikoa ez den judizialaren kasuan. erabakia.  
Ostatutako informazioa babestea
Busca Un Trastero, SL-k bere zerbitzarietan ostatatutako edukien babeskopiak egiten ditu, baina ez da erabiltzaileek datuak galtzearen edo ustekabean ezabatzearen erantzule. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datuak guztiz ordezkatzea, aipatutako datuak ezabatu eta/edo aldatu ahal izan baitziren azken segurtasun kopia egin zenetik igaro den denbora-tartean. Eskaintzen diren zerbitzuek, segurtasun-kopia-zerbitzu espezifikoak izan ezik, ez dute barne hartzen Busca Un Trastero, SL-k egindako babeskopietan gordetako edukiak ordezkatzea, galera hori erabiltzaileari egotz zaionean; Kasu horretan, tasa bat zehaztuko da berreskurapenaren konplexutasunaren eta bolumenaren arabera, beti ere erabiltzaileak aldez aurretik onartuta. Ezabatutako datuak ordezkatzea zerbitzuaren prezioan bakarrik sartzen da edukia galtzea Busca Un Trastero, SLri egotzitako kausengatik gertatzen denean.  
Komunikazio komertzialak
LSSIren aplikazioan. Busca Un Trastero, SL-k ez du bidaliko posta elektroniko bidez edo beste komunikazio elektroniko bidezko beste bitarteko batzuen bidez, horien hartzaileek aldez aurretik eskatu edo berariaz baimendu ez duten publizitate- edo sustapen-komunikaziorik. Aurretiazko kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, Busca Un Trastero, SL-k baimena du Busca Un Trastero, SL-ren produktu edo zerbitzuei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzeko, hasieran kontratatu zirenen antzekoak. Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna frogatu ondoren, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuko kanalen bidez informazio komertzial gehiago ez bidaltzeko eskatu ahal izango du.
BERRIA: 20.3009
Laguntza behar?
Eskaneatu kodea