NUT©

Politica de confidențialitate

NUT©

Protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR

Necesito Un Trastero, S.L., în aplicarea reglementărilor în vigoare în materie de protecția datelor cu caracter personal, informează că datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de pe site-ul web: https://necesitountrastero.es, sunt incluse în fișierele automatizate specifice utilizatorilor de servicii ale Necesito Un Trastero, S.L. Scopul colectării și prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal este menținerea relației comerciale și îndeplinirea sarcinilor de informare, formare, consiliere și alte activități ale Necesito Un Trastero, S.L. Aceste date vor fi transferate numai acelor entități care sunt necesare în scopul exclusiv al respectării scopului menționat mai sus. Necesito Un Trastero, S.L. adoptă măsurile necesare pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a vechii LOPD, noua Lege organică 3/2018 din 5 decembrie privind protecția datelor și garantarea drepturilor digitale (LOPDGDDD). Utilizatorul își poate exercita în orice moment drepturile de acces, opoziție, rectificare, anulare, limitare și portabilitate recunoscute în Regulamentul (UE) menționat mai sus. Aceste drepturi pot fi exercitate de către utilizator prin trimiterea unui e-mail la: administracion@necesitountrastero.es sau la următoarea adresă: Avda. Vía Augusta 15, 08174 - Sant Cugat Del Vallés (Barcelona). Utilizatorul declară că toate datele furnizate de el sunt adevărate și corecte și se angajează să le mențină actualizate, comunicând modificările către Necesito Un Trastero, S.L.  
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
În ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal? La Necesito Un Trastero, S.L., vom prelucra datele dvs. personale colectate prin intermediul site-ului web: https://necesitountrastero.es, în următoarele scopuri:
 1. Pentru a respecta obligațiile comerciale, de muncă, corporative și contabile ale companiei.
 2. Pentru a furniza serviciile sale în conformitate cu nevoile specifice ale clienților, în vederea îndeplinirii contractelor încheiate de către aceștia.
 3. Trimiterea de informații comerciale și buletine informative despre noile servicii oferite pe site și în sector.
 4. Să respecte procesele interne ale companiei pentru gestionarea furnizorilor și a contractorilor.
 5. Procesul de arhivare, sistemele de actualizare, protecția și păstrarea informațiilor și a bazelor de date ale companiei.
 6. Transmiterea de date către terți cu care s-au încheiat contracte în acest scop, în scopuri comerciale, contractuale, administrative, de marketing și/sau operaționale.
 7. Executarea unui contract încheiat de la distanță cu utilizatorul.
 8. Pentru a furniza serviciile contractate de către utilizator.
 9. Trimiteți informații promoționale în format electronic.
 10. Furnizați informațiile solicitate de utilizator prin intermediul formularului de contact.
Vă reamintim că vă puteți opune trimiterii de comunicări comerciale prin orice mijloace și în orice moment, trimițând un e-mail la adresa de mai sus. Câmpurile din aceste înregistrări trebuie să fie completate și va fi imposibil de realizat scopurile exprimate dacă aceste date nu sunt furnizate. Cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal colectate? Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate atât timp cât relația comercială este menținută sau nu solicitați ștergerea acestora și pentru perioada de timp pentru care pot apărea responsabilități legale în urma serviciilor furnizate.
Legitimare:
Prelucrarea datelor dvs. se efectuează pe baza următoarelor temeiuri juridice care o legitimează:
 1. Solicitarea de informații și/sau contractarea serviciilor Necesito Un Trastero, S.L., ale cărei condiții de utilizare vă vor fi puse la dispoziție în orice caz, înainte de o eventuală contractare.
 2. Consimțământul liber, specific, informat și neechivoc, în măsura în care vă informăm prin punerea la dispoziție a prezentei politici de confidențialitate, pe care, după ce o citiți, dacă sunteți de acord, o puteți accepta printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, cum ar fi bifarea unei căsuțe prevăzute în acest scop.
În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră sau dacă le furnizați în mod incorect sau incomplet, nu vom putea da curs cererii dumneavoastră, ceea ce ne va împiedica să vă furnizăm informațiile solicitate sau să efectuăm contractarea serviciilor.
Grupul țintă:
Datele nu vor fi comunicate niciunei terțe părți din afara Necesito Un Trastero, S.L., cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens. În calitate de procesatori de date, am contractat următorii furnizori de servicii, care s-au angajat să respecte dispozițiile de reglementare aplicabile în materie de protecție a datelor, la momentul contractării:
 1. Ranking Consultores Sl, cu CIF/NIF nr.: B96508957, cu sediul social la adresa: Ci San Vicente Martir 151- 1-3, C.P. 46007 - Valencia (), prestează servicii de: Consultanță fiscală, de muncă și contabilă
Date colectate de către utilizatorii serviciilor
În cazurile în care utilizatorul include fișiere cu date cu caracter personal în serverele de găzduire partajată, Necesito Un Trastero, S.L. nu este responsabilă pentru nerespectarea de către utilizator a RGPD.
Drepturile de proprietate intelectuală https://necesitountrastero.es
Necesito Un Trastero, S.L. este titularul tuturor drepturilor de autor, drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, know-how și a oricăror alte drepturi legate de conținutul site-ului https://necesitountrastero.es și de serviciile oferite în cadrul acestuia, precum și de programele necesare pentru punerea în aplicare și informațiile aferente. Reproducerea, publicarea și/sau utilizarea integrală sau parțială a conținutului site-ului https://necesitountrastero.es, cu excepția utilizării strict private, nu este permisă fără acordul scris prealabil.  
Proprietatea intelectuală software
Utilizatorul trebuie să respecte programele terților puse la dispoziție de Necesito Un Trastero, S.L., chiar dacă acestea sunt gratuite și/sau disponibile publicului. Necesito Un Trastero, S.L. deține drepturile necesare de exploatare și de proprietate intelectuală a programelor. Utilizatorul nu dobândește niciun drept sau licență asupra serviciului contractat, asupra software-ului necesar pentru prestarea serviciului și nici asupra informațiilor tehnice pentru monitorizarea serviciului, cu excepția drepturilor și licențelor necesare pentru îndeplinirea serviciilor contractate și numai pe durata acestora. Pentru orice acțiune care depășește îndeplinirea contractului, utilizatorul va avea nevoie de o autorizație scrisă din partea Necesito Un Trastero, S.L., iar utilizatorului îi este interzis să acceseze, să modifice, să vizualizeze configurația, structura și fișierele serverelor deținute de Necesito Un Trastero, S.L., asumându-și răspunderea civilă și penală derivată din orice incident care ar putea apărea în serverele și sistemele de securitate ca o consecință directă a unei acțiuni neglijente sau rău intenționate din partea sa.
Proprietatea intelectuală a conținutului găzduit
Utilizarea contrară legislației privind proprietatea intelectuală a serviciilor furnizate de Necesito Un Trastero, S.L. și, în special, a:
 1. Utilizarea care este contrară legislației spaniole sau care încalcă drepturile unor terțe părți.
 2. Publicarea sau transmiterea oricărui conținut care, în opinia Necesito Un Trastero, S.L., este violent, obscen, abuziv, ilegal, rasist, xenofob sau defăimător.
 3. crack-uri, numere de serie de software sau orice alt conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți.
 4. Colectarea și/sau utilizarea datelor cu caracter personal ale altor utilizatori fără consimțământul expres al acestora sau cu încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 5. Utilizarea serverului de poștă electronică și a adreselor de e-mail ale domeniului pentru trimiterea de e-mailuri nesolicitate în masă.
Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru conținutul site-ului său, informațiile transmise și stocate, legăturile de hipertext, pretențiile terților și acțiunile în justiție cu referire la proprietatea intelectuală, drepturile terților și protecția minorilor. Utilizatorul este responsabil în ceea ce privește legile și reglementările în vigoare și normele privind funcționarea serviciului online, comerțul electronic, drepturile de autor, menținerea ordinii publice, precum și principiile universale de utilizare a internetului. Utilizatorul va despăgubi Necesito Un Trastero, S.L. pentru cheltuielile generate de imputarea Necesito Un Trastero, S.L. în orice cauză a cărei responsabilitate îi este imputabilă utilizatorului, inclusiv onorariile și cheltuielile de apărare juridică, chiar și în cazul unei decizii judiciare nedefinitive.  
Protecția informațiilor găzduite
Necesito Un Trastero, S.L. face copii de siguranță ale conținutului găzduit pe serverele sale, însă nu este responsabilă pentru pierderea sau ștergerea accidentală a datelor de către utilizatori. De asemenea, nu garantează înlocuirea totală a datelor șterse de către utilizatori, deoarece datele menționate mai sus ar fi putut fi șterse și/sau modificate în perioada de timp scursă de la ultima copie de rezervă. Serviciile oferite, cu excepția serviciilor specifice de backup, nu includ înlocuirea conținutului păstrat în copiile de backup realizate de Necesito Un Trastero, S.L., atunci când această pierdere este imputabilă utilizatorului; în acest caz, se va stabili o taxă în funcție de complexitatea și volumul recuperării, întotdeauna cu acceptul prealabil al utilizatorului. Înlocuirea datelor șterse este inclusă în prețul serviciului numai atunci când pierderea conținutului se datorează unor cauze imputabile Necesito Un Trastero, S.L..  
Comunicații comerciale
În aplicarea LSSI. Necesito Un Trastero, S.L. nu va trimite comunicări publicitare sau promoționale prin e-mail sau orice alt mijloc echivalent de comunicare electronică care nu au fost solicitate în prealabil sau autorizate în mod expres de către destinatarii acestora. În cazul utilizatorilor cu care există o relație contractuală anterioară, Necesito Un Trastero, S.L. este autorizată să trimită comunicări comerciale referitoare la produsele sau serviciile Necesito Un Trastero, S.L. care sunt similare celor contractate inițial cu clientul. În orice caz, utilizatorul, după ce își dovedește identitatea, poate solicita să nu i se mai trimită alte informații comerciale prin intermediul canalelor Serviciului Clienți.
REV: 20.3009
Aveți nevoie de ajutor?
Scanați codul